Modulele classroom sunt realizate de profesori pe arii curriculare și discipline.

http://classroom.google.com/

Pentru acces conectați-vă cu contul dedicat