Secțiunea este dedicată întâlnirilor online profesor-profesor, profesor-elevi.
Se utilizează Hangouts Meet sau WebEx.

https://meet.google.com/_meet?pli=1&authuser=1https://www.webex.com/